Sivustolla nyt

Sivustolla on 4 vierasta 

JäsenilleTiedote

Tuomarilan VPK:n pelastustoiminta päättyy 31.12.2012

Tuomarilan VPK on käynyt neuvotteluja Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitoksen kanssa ja olemme tulleet yhteisymmärryksessä siihen lopputulokseen, että Tuomarilan VPK:n ja LUP:n välinen palokuntasopimus irtisanotaan päättymään tämän vuoden loppuun.

Tämä on erittäin valitettava tilanne, johon on ajauduttu pitkän ajan kuluessa. Palokunnan operatiivinen toimita on hiipunut miehistön jatkuvasti pienentyneen jäsenmäärän takia ja tästä syystä emme enää täytä palokuntasopimuksen vaatimia henkilöstömäärävaatimuksia. Lisäksi palokunnan toimitilojen heikentynyt kunto on myös osaltaan vaikuttanut operatiivisen toiminnan laatuun. Näistä syistä johtuen irtisanomme sopimuksen päättymään tämän vuoden lopussa ja LUP:n omistama kalusto palautetaan, ml. sammutusauto.

Tuomarilan Vapaaehtoinen Palokunta - Domsby Frivilliga Brandkår r.y. yhdistyksenä säilyy ja sen toimintaa tulevaisuudessa selvitetään yhdistyksen hallituksen toimesta. Yhdistyksellä on mahdollisuus saada palokuntasopimus takaisin, mikäli toiminta saadaan elvytettyä uudestaan sopimuksen vaatimalle tasolle. 

Pahoittelen tilannetta itseni ja koko yhdistyksen puolesta. Tahdon kiittää kaikkia toiminnassa mukana olleita nykyisiä ja entisiä jäseniä koko yhdistyksen 83 olemassaolovuoden aikana. 

Niko Hannula 
Tuomarilan VPK Ry 
Puheenjohtaja

Viimeksi päivitetty 21.12.2012 00:57