Sivustolla nyt

Sivustolla on 1 vieras 

JäsenilleTervetuloa Tuomarilan Vapaaehtoinen Palokunta - Domsby Frivilliga Brandkår r.y. sivuille

Tuomarilan VPK on yksi vanhimmista (perustettu 1929) Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen Espoon toimialueen sopimuspalokunnista, jotka tukevat ja täydentävät vakinaisen pelastustoimen työtä. Sammutus- ja pelastustoiminnan lisäksi teemme turvallisuuteen liittyvää valistustyötä ja esittelemme mielellämme toimintaa, autoa sekä kalustoa erilaisissa tilaisuuksissa esim. päiväkodeilla ja kouluilla.

VPK:ssa toimii neljä osastoa; hälytys-, nuoriso-, nais- ja veteraaniosasto. Toimipaikkanamme toimii vuonna 1950 valmistunut VPK-talo, jossa sijaitsee kalustohalli, miehistöntilat, kokous-/luokkahuone sekä tiloja vuokratoimintaa varten.Toiminnassaan Tuomarilan VPK yhdistää perinteikkäät VPK-ihanteet ja -arvot nykyaikaiseen pelastus- ja valistustyöhön.

Vapaaehtoispalokunnat huolehtivat keskeisesti Suomen pelastustoiminnasta. Suomessa toimii  yli 500 VPK-muotoista ja noin 150 "puolivakinaista" (osa-aikaista) vapaaehtoispalokuntaa. Lisäksi useat tehdas-, laitos- ja sotilaspalokunnat toimivat vapaaehtoispalokuntaperiaatteella. Suomen pinta-alasta noin 95 % hoidetaan pelastustoiminnan osalta vapaaehtoisin voimin ja vapaaehtoispalokunnat ovat muka noin 70 %:ssa vuosittaisista hälytystehtävistä. Vapaaehtoispalokuntien toiminnassa on mukana noin 40000 henkilöä.

 

Ajankohtaista

 
Tiedote

Tuomarilan VPK:n pelastustoiminta päättyy 31.12.2012

Tuomarilan VPK on käynyt neuvotteluja Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitoksen kanssa ja olemme tulleet yhteisymmärryksessä siihen lopputulokseen, että Tuomarilan VPK:n ja LUP:n välinen palokuntasopimus irtisanotaan päättymään tämän vuoden loppuun.

Tämä on erittäin valitettava tilanne, johon on ajauduttu pitkän ajan kuluessa. Palokunnan operatiivinen toimita on hiipunut miehistön jatkuvasti pienentyneen jäsenmäärän takia ja tästä syystä emme enää täytä palokuntasopimuksen vaatimia henkilöstömäärävaatimuksia. Lisäksi palokunnan toimitilojen heikentynyt kunto on myös osaltaan vaikuttanut operatiivisen toiminnan laatuun. Näistä syistä johtuen irtisanomme sopimuksen päättymään tämän vuoden lopussa ja LUP:n omistama kalusto palautetaan, ml. sammutusauto.

Tuomarilan Vapaaehtoinen Palokunta - Domsby Frivilliga Brandkår r.y. yhdistyksenä säilyy ja sen toimintaa tulevaisuudessa selvitetään yhdistyksen hallituksen toimesta. Yhdistyksellä on mahdollisuus saada palokuntasopimus takaisin, mikäli toiminta saadaan elvytettyä uudestaan sopimuksen vaatimalle tasolle. 

Pahoittelen tilannetta itseni ja koko yhdistyksen puolesta. Tahdon kiittää kaikkia toiminnassa mukana olleita nykyisiä ja entisiä jäseniä koko yhdistyksen 83 olemassaolovuoden aikana. 

Niko Hannula 
Tuomarilan VPK Ry 
Puheenjohtaja

Viimeksi päivitetty 21.12.2012 00:57