Sivustolla nyt

Sivustolla on 2 vierasta 

JäsenilleTervetuloa Tuomarilan Vapaaehtoinen Palokunta - Domsby Frivilliga Brandkår r.y. sivuille

Tuomarilan VPK on yksi vanhimmista (perustettu 1929) Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen Espoon toimialueen sopimuspalokunnista, jotka tukevat ja täydentävät vakinaisen pelastustoimen työtä. Sammutus- ja pelastustoiminnan lisäksi teemme turvallisuuteen liittyvää valistustyötä ja esittelemme mielellämme toimintaa, autoa sekä kalustoa erilaisissa tilaisuuksissa esim. päiväkodeilla ja kouluilla.

VPK:ssa toimii neljä osastoa; hälytys-, nuoriso-, nais- ja veteraaniosasto. Toimipaikkanamme toimii vuonna 1950 valmistunut VPK-talo, jossa sijaitsee kalustohalli, miehistöntilat, kokous-/luokkahuone sekä tiloja vuokratoimintaa varten.Toiminnassaan Tuomarilan VPK yhdistää perinteikkäät VPK-ihanteet ja -arvot nykyaikaiseen pelastus- ja valistustyöhön.

Vapaaehtoispalokunnat huolehtivat keskeisesti Suomen pelastustoiminnasta. Suomessa toimii  yli 500 VPK-muotoista ja noin 150 "puolivakinaista" (osa-aikaista) vapaaehtoispalokuntaa. Lisäksi useat tehdas-, laitos- ja sotilaspalokunnat toimivat vapaaehtoispalokuntaperiaatteella. Suomen pinta-alasta noin 95 % hoidetaan pelastustoiminnan osalta vapaaehtoisin voimin ja vapaaehtoispalokunnat ovat muka noin 70 %:ssa vuosittaisista hälytystehtävistä. Vapaaehtoispalokuntien toiminnassa on mukana noin 40000 henkilöä.

 

Ajankohtaista

 
Tiedote

Tuomarilan VPK:n pelastustoiminta päättyy 31.12.2012

Tuomarilan VPK on käynyt neuvotteluja Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitoksen kanssa ja olemme tulleet yhteisymmärryksessä siihen lopputulokseen, että Tuomarilan VPK:n ja LUP:n välinen palokuntasopimus irtisanotaan päättymään tämän vuoden loppuun.

Tämä on erittäin valitettava tilanne, johon on ajauduttu pitkän ajan kuluessa. Palokunnan operatiivinen toimita on hiipunut miehistön jatkuvasti pienentyneen jäsenmäärän takia ja tästä syystä emme enää täytä palokuntasopimuksen vaatimia henkilöstömäärävaatimuksia. Lisäksi palokunnan toimitilojen heikentynyt kunto on myös osaltaan vaikuttanut operatiivisen toiminnan laatuun. Näistä syistä johtuen irtisanomme sopimuksen päättymään tämän vuoden lopussa ja LUP:n omistama kalusto palautetaan, ml. sammutusauto.

Tuomarilan Vapaaehtoinen Palokunta - Domsby Frivilliga Brandkår r.y. yhdistyksenä säilyy ja sen toimintaa tulevaisuudessa selvitetään yhdistyksen hallituksen toimesta. Yhdistyksellä on mahdollisuus saada palokuntasopimus takaisin, mikäli toiminta saadaan elvytettyä uudestaan sopimuksen vaatimalle tasolle. 

Pahoittelen tilannetta itseni ja koko yhdistyksen puolesta. Tahdon kiittää kaikkia toiminnassa mukana olleita nykyisiä ja entisiä jäseniä koko yhdistyksen 83 olemassaolovuoden aikana. 

Niko Hannula 
Tuomarilan VPK Ry 
Puheenjohtaja

Viimeksi päivitetty 21.12.2012 00:57
 
Tiedote jäsenmaksukäytännöstä

Yleistä

Tuomarilan VPK ottaa käyttöön uuden jäsenmaksukäytännön toimintavuoden 2014 alusta lähtien. Asiasta on päätetty yhdistyksen yleisessä syyskokouksessa 10.12.2012. Uudistetut säännöt, joissa mainitaan jäsen- ja kannatusmaksukäytänteistä ovat suunnitteilla. Tähän saakka mennään em. päätöksen mukaisesti ja tässä viestissä kuvatuin yksityiskohdin.
Tarkotuksena toimenpiteellä on selkiyttää yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitoa. Tällä hetkellä on erittäin hankalaa ellei mahdotonta määritellä milloin jäsenen voidaan katsoa eronneen yhdistyksestä. Vain yhdistyksen jäsenrekisteriin merkityillä jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen sääntömääräisissä yleisissä kokouksissa.

Uudistus pähkinänkuoressa

- Käytäntö voimaan vuoden 2014 alusta lähtien.
- Jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen yleinen kokous (esim. syyskokouksessa seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus) hallituksen tekemän ehdotuksen pohjalta.
- Jäsenmaksun maksamatta jättäminen on peruste yhdistyksestä erottamiselle. Mikäli jäseneltä on jäsenmaksu suorittamatta kahtena peräkkäisenä vuotena, hänet katsotaan suoraan eronneeksi yhdistyksestä. Hallinnon järjestäytymiskokous tammikuussa suorittaa tarkastuksen ja kirjaa eronneet jäsenet em. perusteet huomioiden.
- Jotta jäsenellä on äänioikeus yhdistyksen yleisessä kokouksessa (2 krt. vuodessa), tulee jäsenmaksu olla suoritettuna ko. vuodelta ennen em. kokouksen alkua. Hallitus pyytää rahastonhoitajaa toimittamaan listauksen maksun suorittaneista ennen yleistä kokousta. Mikäli maksu suoritetaan em. rahastonhoitajan koonnin jälkeen, tulee jäsenen tuoda kokoukseen nähtäville kuittitosite suoritetusta tilisiirrosta.
- Jäsenmaksuvelvoite koskee kaikkia yhdistyksen jäseniä poislukien kunniajäsenet ja kannatusjäsenet (kannatusjäsenmaksu määritellään erikseen).
- Uudet jäsenet hyväksytään yhdistykseen sääntöjen määräämällä tavalla ja jäsenmaksuvelvoite koskee automaattisesti myös heitä.
- Jäsenrekisteriä ylläpidetään HAKA-palokuntarekisterissä hallituksen toimesta. Rekisteriseloste löytyy täältä: https://haka.spek.fi/rekisteriseloste.asp. Tuomarilan VPK:n jäsenrekisterivastaavana ja HAKA-järjestelmän pääkäyttäjänä toimii Jari Sivén (jari(at)tuomarilanvpk.net, 044-3762003).

Vuoden 2014 jäsenmaksun maksaminen

Jäsenmaksun suuruudeksi on toimintavuodelle 2014 päätetty 10,00€. Jäsenmaksun voi maksaa vapaasti toimitavuoden aikana, mutta äänioikeus yhdistyksen yleisessä kokouksessa edellyttää jäsenmaksun suorittamista ennen kokousta. Suosittelemme jäsenmaksun suorittamista heti alkuvuodesta. Jäsenmaksu suoritetaan yhdistyksen pankkitilille seuraavin tiedoin:
Saaja: Tuomarilan VPK ry
IBAN: FI18 4055 4740 0013 57
BIC: HELSFIHH
Summa: 10,00€
Viesti: Jäsenmaksu 2014, Etunimi Sukunimi, Synt. aika (Esim. Jäsenmaksu 2014, Pekka Palomies, 050555)

---

Tuomarilan VPK:n hallituksen psta. Jari Sivén

Viimeksi päivitetty 04.04.2014 09:27